เลือกหน้า

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางเราได้กลับมาเปิดให้ลูกค้าถอนสินทรัพย์ตามขั้นตอนการถอนแบบอัตโนมัตินับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แต่เนื่องจากปัจจุบันมี phishing และ scam จำนวนมาก บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังในการทำรายการถอนสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะไม่สอบถามข้อมูลในระหว่างการถอนสินทรัพย์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน จำนวนเหรียญ หรือใด ๆ ก็ตามที่เป็นข้อมูลการถอนของท่านระหว่างการถอนสินทรัพย์

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ช่องทางดังต่อไปนี้
Email: [email protected]
LINE Official: @zipmex
Facebook: Zipmex Thailand

หมายเหตุ: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/