เลือกหน้า

สำหรับลูกค้าที่ถือ ALK, CGU, GOLD, SPS, YLDY, และ ZMT อยู่ใน Z wallet เราจะโอนสินทรัพย์ดังกล่าวจาก Z wallet ของท่านไปยัง Trade wallet ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลา 13:00 น. UTC+7 เป็นต้นไป

โปรดทราบว่าหลังจากการโอนนี้ เราจะปิดระบบการโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับไปยัง Z wallet