เลือกหน้า

บริษัทฯ ขอแจ้งยุติช่องทางการติดต่อของลูกค้า ในส่วนของ live chat บนแอปพลิเคชันมือถือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

  • Live chat (เฉพาะบนเว็บไซต์)
  • Email: [email protected]
  • LINE Official: @zipmex
  • Facebook: Zipmex Thailand