เลือกหน้า

เมื่อวันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ เวลา 03:42 น. ทางบริษัทได้ประสบปัญหากับห้อง OpenChat บนแอพพลิเคชัน LINE

ทางบริษัทกำลังรีบดำเนินการแก้ไข และได้สร้างห้อง OpenChat ใหม่เพื่อเป็นช่องทางที่ถูกต้องสำหรับการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้แก่ลูกค้าต่อไป ลูกค้าสามารถเข้าร่วม Line OpenChat ใหม่ได้ที่ลิงก์นี้

หรือสแกน QR code ด้านล่าง

หมายเหตุ: สินทรัพย์ทุกประเภททั้งเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถทำการถอนได้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการถอน