เลือกหน้า

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ท่านสามารถเข้าชมบันทึกการประชุมพิจารณาแผนการจัดการ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ดังต่อไปนี้

  1. Zipmex – Scheme Meeting – สไลด์นำเสนอลิงก์
  2. Zipmex – Scheme Meeting – บันทึกการประชุม (ภาษาไทย) ลิงก์
  3. Zipmex Scheme วิดีโอบันทึกการประชุมลิงก์

เจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้าสามารถลงคะแนนต่อแผนการจัดการฉบับใหม่ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ลิงก์นี้

โดยท่านจะได้รับระยะเวลาในการลงคะแนน 2 อาทิตย์ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00 น. (เวลาประเทศสิงคโปร์)