เลือกหน้า

ตามที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ของสำนักข่าวบางแห่ง ที่รายงานข่าวกรณีอดีตผู้บริหารของบริษัทจำนวน 2 รายเปิดเผยข้อมูลสาเหตุของปัญหาทางการเงินของบริษัท ตลอดจนพาดพิงถึงประเด็นไม่มีธรรมาภิบาลที่ดีนั้น

บริษัทขอเรียนว่า การนำสินทรัพย์ไปลงทุนใน Babel และ Celsius เป็นการบริหารจัดการของ Zipmex pte Ltd. ที่ตั้งอยู่และถูกควบคุมดูแลภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่อย่างใด