เลือกหน้า

เรียน ท่านเจ้าหนี้

ทางบริษัท ซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด ได้แจ้งข้อความมาให้ท่านทราบดังนี้

ทางบริษัท ซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด ได้รับแจ้งว่า บริษัท เซลเซียส เน็ทเวิร์ค (Celsius Network LLC) (“เซลเซียส”) ได้ประกาศว่า เซลเซียสผ่านกระบวนการล้มละลายเสร็จสิ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว (“แผน”) แผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการแจกจ่ายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเจ้าหนี้ของเซลเซียส และการก่อตั้งบริษัทขุดบิทคอย์น แห่งใหม่ชื่อ Ionic Digital, Inc. ซึ่งจะมีเจ้าหนี้ของเซลเซียสเป็นเจ้าของและจะมีการจัดการการขุด Bitcoin โดย Hut 8 Corp. (https://www.businesswire.com/news/home/20240131994097/en/Celsius-Emerges-from-Chapter-11-and-Commences-Distributions-of-Over-3-Billion-of-Cryptocurrency-to-Creditors)

ในฐานะเจ้าหนี้ของเซลเซียส ทางบริษัท ซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด จะได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายของเซลเซียส และ จะดำเนินการจัดการในขั้นตอนต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลเซียส กรุณาเยี่ยมชมที่นี่: https://cases.stretto.com/celsius