เลือกหน้า

บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนเครือข่าย (Chain) ของเหรียญ SIX จาก Stellar chain (XLM) เป็น ERC20 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 67 เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อลูกค้าในการถอนเหรียญ SIX ไปที่ผู้ประกอบการรายอื่นได้หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ ท่านสามาถดูค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญ SIX ผ่านเครือข่าย ERC20 ได้ที่ตารางค่าธรรมเนียม